Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coaxal
coaxal
Xem coaxial


/kou'æksiəl/ (coaxal) /kou'æksəl/

tính từ
(toán học) đồng trục
coaxial circles vòng tròn đồng trục

Related search result for "coaxal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.