Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coccyges
coccyges
Xem coccyx


/'kɔksiks/

danh từ, số nhiều coccyges
(giải phẫu) xương cụt

Related search result for "coccyges"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.