Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collateral
collateral
[kɔ'lætərəl]
tính từ
ở bên
phụ thêm
collateral evidence
bằng chứng thêm
cùng họ nhưng khác chi, bàng hệ
danh từ
đồ ký quỹ ((cũng) collateral security)(Tech) ở bên; phụ thêm

/kɔ'lætərəl/

tính từ
ở bên
phụ thêm
collateral evidence bằng chứng thêm
có thân thuộc ngành bên, có họ nhưng khác chi

danh từ
đồ ký quỹ ((cũng) collateral security)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "collateral"
  • Words contain "collateral" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    bàng hệ chi

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.