Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colleen
colleen
['kɔli:n]
danh từ
(Ai-len) cô gái


/'kɔli:n/

danh từ
Ai-len cô gái

Related search result for "colleen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.