Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come back to haunt you
come+back+to+haunt+you

[come back to haunt you]
saying && slang
cause you to feel guilty or ashamed
Lies will come back to haunt you, remind you of the past.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.