Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
copper-ware
copper-ware
['kɔpəweə]
danh từ
đồ đồng


/'kɔpəweə/

danh từ
đồ đồng

Related search result for "copper-ware"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.