Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curtilage
danh từ
(từ Pháp) khu vườn, sân thuộc một ngôi nhàcurtilage
['kə:təlidz]
danh từ
(từ Pháp) khu vườn, sân thuộc một ngôi nhà


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "curtilage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.