Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dal segno
dal+segno
[dæl'senjou]
tính từ
quay trở lại dấu hiệu đánh dấu việc bắt đầu đoạn nhạc phải lặp lạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.