Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
damn
damn
[dæm]
danh từ
lời nguyền rủa, lời chửi rủa
not to care/give a damn (about somebody/something)
chẳng màng đến; mặc kệ
not to be worth a damn
chẳng đáng nửa đồng, chẳng đáng một trinh
ngoại động từ
chê trách, chỉ trích; kết tội
to damn someone's character
chỉ trích tính nết của ai
to damn someone with feint praise
làm bộ khen để chỉ trích chê bai
chê, la ó (một vở kịch)
làm hại, gây nguy hại; làm thất bại
đày địa ngục, bắt chịu hình phạt đời đời, đoạ đày
nguyền rủa, chửi rủa
I'll be damned if I know
(lời thề) tớ mà biết thì tớ cứ chết
damn him!
thằng khốn kiếp!, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó đi!
damn it!; damn you!; damn your eyes
đồ trời đánh thánh vật!, quỷ tha ma bắt mày đi!, đồ khốn kiếp!
damn your impudence!
liệu hồn cái đồ xấc láo!
publish and be damned !
cứ làm rùm beng lên đi, chứ đừng hòng tống tiền tôi!
nội động từ
nguyền rủa, chửi rủa
tính từ
chết tiệt; tồi tệ
where is that damn hammer?
cây búa chết tiệt ấy đâu rồi?
phó từ
rất; lắm; quá
damn good/clever
rất tốt/khéo léo
don't be so damn pessimistic !
đừng quá bi quan như thế!
damn all
chẳng được chút gì
I earned damn all in your business
tôi chẳng kiếm được chút gì trong vụ làm ăn của anh


/dæm/

danh từ
lời nguyền rủa, lời chửi rủa
chút, tí, ít !I don't care a damn
(xem) care !not worth a damn
chẳng đáng nửa đồng, chẳng đáng một trinh

ngoại động từ
chê trách, chỉ trích; kết tội
to damn someone's character chỉ trích tính nết của ai
to damn with feint praise làm bộ khen để chỉ trích chê bai
chê, la ó (một vở kịch)
làm hại, làn nguy hại; làm thất bại
đày địa ngục, bắt chịu hình phạt đời đời, đoạ đày
nguyền rủa, chửi rủa
I'll be damned if I know tớ mà biết thì tớ cứ chết (thề)
damn him! thằng khốn kiếp!, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó đi!
damn it!; damn your!; damn your eyesdamn đồ trời đánh thánh vật!, quỷ tha ma bắt mày đi!, đồ khốn kiếp!
damn your impudence! liệu hồn cái đồ xấc láo!

nội động từ
nguyền rủa, chửi rủa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "damn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.