Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dare-devil


/'deə,devl/

danh từ
người táo bạo, người liều lĩnh, người liều mạng, người không biết sợ là gì cả

tính từ
táo bạo, liều lĩnh, liều mạng, không biết sợ là gì cả

Related search result for "dare-devil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.