Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daring
daring
['deəriη]
danh từ
sự táo bạo, sự cả gan
tính từ
táo bạo, cả gan, liều lỉnh


/'deəriɳ/

danh từ
sự táo bạo, sự cả gan

tính từ
táo bạo, cả gan; phiêu lưu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "daring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.