Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
darning
darning
['dɑ:niη]
danh từ
sự mạng


/'dɑ:niɳ/

danh từ
sự mạng

Related search result for "darning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.