Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dasheen
danh từ
(thực vật) loại khoai sọ, khoai nướcdasheen
[dæ'∫i:n]
danh từ
(thực vật) loại khoai sọ, khoai nước


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.