Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dawdler
dawdler
['dɔ:dlə]
danh từ
người lêu lỏng, người hay la cà
người biếng nhác hay lần lữa dây dưa


/'dɔ:dlə/

danh từ
người lêu lỏng, người hay la cà
người biếng nhác hay lần lữa dây dưa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dawdler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.