Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delirious
delirious
[di'liriəs]
tính từ
mê sảng, hôn mê
sảng (lời nói); lung tung, vô nghĩa
a delirious speech
bài diễn văn nói lung tung
cuồng, cuồng nhiệt; điên cuồng
to be delirious with delight
sướng điên lên, sướng cuồng lên


/di'liriəs/

tính từ
mê sảng, hôn mê
sảng (lời nói); lung tung, vô nghĩa
a delirious speech bài diễn văn nói lung tung
cuồng, cuồng nhiệt; điên cuồng
to be delirious with deleight sướng điên lên, sướng cuồng lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "delirious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.