Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demi-monde


/'demi'mʤ:nd/

danh từ
bọn gái giang hồ, hạng gái giang hồ

Related search result for "demi-monde"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.