Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deplume
deplume
[di'plu:m]
ngoại động từ
vặt lông


/di'plu:m/

ngoại động từ
vặt lông

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deplume"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.