Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depolarize
depolarize
[di:'pouləraiz]
Cách viết khác:
depolarise
[di:'pouləraiz]
ngoại động từ
(vật lý) khử cực


/di:'pouləraiz/ (depolarise) /di:'pouləraiz/

ngoại động từ
(vật lý) khử cực

Related search result for "depolarize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.