Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deposition
deposition
[,depə'zi∫n]
danh từ
sự phế truất (vua...); sự hạ bệ
sự cung khai, sự cung cấp bằng chứng, lời cung khai
sự lắng đọng


/,depə'ziʃn/

danh từ
sự phế truất (vua...); sự hạ bệ
sự cung khai; sự cung cấp bằng chứng; lời cung khai
sự lắng đọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deposition"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.