Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
di trúverb
to immigrate; to migrate; to change one's address

[di trú]
to immigrate; to migrate
Tổ chức di trú quốc tế
International Organization for MigrationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.