Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dietetic
dietetic
[,daii'tetik]
tính từ
thuộc về chế độ dinh dưỡng


/,daii'tetik/

tính từ
(thuộc) chế độ ăn uống; (thuộc) chế độ ăn kiêng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dietetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.