Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dingy

dingy
['dindʒi]
tính từ
tối màu, xỉn, xám xịt
bẩn thỉu, dơ dáy, cáu bẩn


/'dindʤi/

tính từ
tối màu, xỉn, xám xịt
bẩn thỉu, dơ dáy, cáu bẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dingy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.