Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dire
dire
['daiə]
tính từ
thảm khốc, khốc liệt, tàn khốc; kinh khủng
with dire cruelty
với sự tàn bạo kinh khủng


/'daiə/

tính từ
thảm khốc, khốc liệt, tàn khốc; kinh khủng
with dire crueltry với sự tàn bạo kinh khủng

Related search result for "dire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.