Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disagreebles


/,disə'griəblz/

danh từ số nhiều
những điều khó chịu, những điều không vừa ý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.