Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disquieting
disquieting
[dis'kwaiətiη]
tính từ
làm không an tâm, làm không yên lòng, làm băn khoăn lo lắng


/dis'kwaiətiɳ/

tính từ
làm không an tâm, làm không yên lòng, làm băn khoăn lo lắng

Related search result for "disquieting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.