Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissolute
dissolute
['disəlu:t]
tính từ
chơi bời phóng đãng


/'disəlu:t/

tính từ
chơi bời phóng đãng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dissolute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.