Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissymmetry
dissymmetry
[di'simitri]
danh từ
sự không đối xứng; tính không đối xứng
sự đối xứng ngược chiều; tính đối xứng ngược chiềusự không đối xứng

/'di'simitri/

danh từ
sự không đối xứng; tính không đối xứng
sự đối xứng ngược chiều; tính đối xứng ngược chiều

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.