Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drawer/'drɔ:ə/

danh từ

người kéo; người nhổ (răng)

người lính (séc...)

người vẽ

(từ cổ,nghĩa cổ) người trích rượu (chuyên lấy rượu, bia ở thùng ra, trong các quán rượu)

ngăn kéo

    chest of drawers tủ com mốt


Related search result for "drawer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.