Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
encharm
encharm
[in't∫ɑ:m]
ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ), (văn học) làm say mê, làm đắm đuối


/in'tʃɑ:m/

ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ), (văn học) làm say mê, làm đắm đuối


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.