Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erubescent
erubescent
[,eru:'besnt]
tính từ
ửng đỏ


/,eru:'besnt/

tính từ
ửng đỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.