Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excited

excited
[ik'saitid]
tính từ
bị kích thích, bị kích động; sôi nổi
don't get excited!
hãy bình tĩnh! đừng nóng mà!


/ik'saitid/

tính từ
bị kích thích, bị kích động; sôi nổi !don't get excited!
hãy bình tĩnh! đừng nóng mà!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "excited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.