Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
facia
facia
['fei∫ə]
danh từ
bảng hiệu


/'feiʃə/

danh từ
biển tên (đề tên chủ hiệu, đóng trước cửa hàng)

Related search result for "facia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.