Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fag/faggot
fag/faggot

[fag/faggot]
saying && slang
gay or homosexual man
Sean is a fag; he admits it.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.