Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fash
fash
[fæ∫]
danh từ
(Ê-cốt) sự bất tiện, sự phiền toái
ngoại động từ
làm phiền, quấy nhiễu


/fæʃ/

danh từ
(Ê-cốt) sự bất diệt, sự phiền toái

ngoại động từ
làm phiền, quấy nhiễu

Related search result for "fash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.