Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feaze
feaze
[fi:z]
Cách viết khác:
faze
[feiz]
như faze


/feiz/ (feaze) /fi:z/ (feeze) /fi:z/

ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm phiền; làm bối rối, làm lúng túng

Related search result for "feaze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.