Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feel

feel
[fi:l]
danh từ
sự sờ mó
soft to the feel
mềm mại
xúc giác
cảm giác khi sờ mó
cảm giác đặc biệt (của cái gì)
the feel of wet sawdust
cảm giác mùn cưa ướt khi sờ mó vào
năng khiếu
to have a feel for music
có khiếu về âm nhạc
to acquire (get) the feel of something
nắm chắc được cái gì, sử dụng thành thạo được cái gì
ngoại động từ felt
sờ mó
to feel one's way
dò dẫm đường đi; thận trọng tiến bước
thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng
to feel a pain
cảm thấy đau
he feels the criticism keenly
hắn ta cảm thấy thấm thía lời phê bình
chịu đựng
to feel someone's vengeance
chịu đựng sự trả thù của ai
chịu ảnh hưởng
ship feels her helm
tàu ăn theo tay lái
(quân sự) thăm dò, dọ thám
(y học) bắt, sờ
to feel someone's pulse
bắt mạch ai; (nghĩa bóng) thăm dò ý định của ai
nội động từ felt
sờ, sờ soạng, dò tìm
to feel for something
dò tìm cái gì, sờ soạng tìm cái gì
cảm thấy
to feel certain that
cảm thấy, chắc rằng
to feel cold
cảm thấy lạnh
to feel happy
cảm thấy sung sướng
hình như, tạo cảm giác như
air feels chilly
không khí hình như lạnh
this cloth feels like velvet
vải này sờ tạo cảm giác như nhung
cảm nghĩ là, cho là
if that's the way you feel about it
nếu anh cho là như thế, nếu ý anh là như thế
cảm thông, cảm động
to feel for (with) someone in his sorrow
cảm thông với nỗi đau đớn của ai
to feel up to
(thông tục) thấy có đủ sức để, thấy có thể (làm được việc gì)
to feel cheap
(xem) cheap
to feel like something/doing something
thấy muốn làm việc gì, hứng thú làm việc gì
I feel like (having) a drink
tôi muốn uống một chút gì đó
we'll go for a walk if you feel like it
chúng ta sẽ đi dạo nếu anh thích
to feel like putting somebody on
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có ý muốn giúp đỡ ai
it feels like rain
trời có vẻ muốn mưa
to feel one's legs (feet)
đứng vững
(nghĩa bóng) cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu
to feel quite oneself
thấy sảng khoái
tự chủ
to feel someone out
thăm dò ý định của aii
to feel one's ears burning
nghi người khác đang nói về mình
to feel (it) in one's bones
linh cảm, linh tính
to feel one's oats
hăng hái, hăm hở
to feel the pinch
túng tiền
to make one's presence felt
chứng tỏ sự hiện diện của mìnhcảm thấy

/fi:l/

danh từ
sự sờ mó
soft to the feel sờ thấy mềm
xúc giác
cảm giác (khi sờ mó)
cảm giác đặc biệt (của cái gì)
the feel of wet sawdust cảm giác mùn cưa ướt khi sờ mó vào !to acquire (get) the feel of something
nắm chắc được cái gì, sử dụng thành thạo được cái gì

ngoại động từ felt
sờ mó
to feel one's way dò dẫm đường đi; thận trọng tiến bước
thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng
to feel a pain cảm thấy đau
he feels the criticism keenly hắn ta cảm thấy thấm thía lời phê bình
chịu đựng
to feel someone's vengeance chịu đựng sự trả thù của ai
chịu ảnh hưởng
ship feels her helm tàu ăn theo tay lái
(quân sự) thăm dò, dò thám
(y học) bắt, sờ
to feel someone's pulse bắt mạch ai; (nghĩa bóng) thăm dò ý định của ai

nội động từ felt
sờ, sờ soạng, dò tìm
to feel for something dò tìm cái gì, sờ soạng tìm cái gì
cảm thấy
to feel certain that cảm thấy, chắc rằng
to feel cold cảm thấy lạnh
to feel happy cảm thấy sung sướng
hình như, có cảm giác như
air feels chilly không khí hình như lạnh
this cloth feels like velvet vải này sờ có cảm giác như nhung
cảm nghĩ là, cho là
if that's the way you feel about it nếu anh cho là như thế, nếu ý anh là như thế
cảm thông, cảm động
to feel for (with) someone in his sorrow cảm thông với nỗi đau đớn của ai !to feel up to
(thông tục) thấy có đủ sức để, thấy có thể (làm được việc gì) !to feel cheap
(xem) cheap !to feel like doing something
thấy muốn làm việc gì, thấy thích làm việc gì !to feel like putting somebody on
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có ý muốn giúp đỡ ai !it feels like rain
trời có vẻ muốn mưa !to feel one's legs (feet)
đứng vững
(nghĩa bóng) cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu !to feel quite oneself
thấy sảng khoái
tự chủ
to feel someone out thăm dò ý kiến của ai, thăm dò thái độ của ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "feel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.