Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fellah
fellah
['felə]
Cách viết khác:
fellaheen
['feləhi:n]
fellahs
['feləz]
danh từ, số nhiều fellaheen, fellahs
người nông dân Ai-cập


/'felə/ (fellaheen) /'feləhi:n/ (fellahs) /'feləz/

danh từ, số nhiều fellaheen, fellahs
người nông dân Ai-cập

Related search result for "fellah"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.