Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felt

felt
[felt]
danh từ
nỉ, phớt
(định ngữ) bằng nỉ, bằng dạ, bằng phớt
felt hat
mũ phớt
ngoại động từ
kết lại thành nỉ; kết lại với nhau
bọc bằng nỉ
nội động từ
kết lại, bết xuống
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của feel


/felt/

danh từ
nỉ, phớt
(định ngữ) bằng nỉ, bằng dạ, bằng phớt
felt hat mũ phớt

ngoại động từ
kết lại thành nỉ; kết lại với nhau
bọc bằng nỉ

nội động từ
kết lại, bết xuống

thời quá khứ & động tính từ quá khứ của feel

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "felt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.