Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
firkin
firkin
['fə:kin]
danh từ
thùng nhỏ (đựng bơ, rượu, cá...)
Fikin (đơn vị (đo lường) bằng khoảng 40 lít)


/'fə:kin/

danh từ
thùng nhỏ (đựng bơ, rượu, cá...)
Fikin (đơn vị đo lường bằng khoảng 40 lít)

Related search result for "firkin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.