Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
focusing


    Chuyên ngành kỹ thuật
điều tiêu
sự điều tiêu
sự hội tụ
sự tụ tiêu
    Lĩnh vực: xây dựng
mạch thu đậm
    Lĩnh vực: điện lạnh
sự tiêu tụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.