Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fog-dog
fog-dog
['fɔgdɔg]
danh từ
khoảng chân trời đôi lúc hé sáng khi có sương mù


/'fɔgdɔg/

danh từ
khoảng chân trời đôi lúc hé sáng khi có sương mù


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.