Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
force-land
force-land
['fɔ:slænd]
động từ
(hàng không) bắt buộc phải hạ cánh


/'fɔ:slænd/

động từ
(hàng không) bắt buộc phải hạ cánh

Related search result for "force-land"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.