Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foreboder
foreboder
[fɔ:'boudə]
danh từ
điềm, triệu
(từ hiếm,nghĩa hiếm) người đoán trước, người tiên tri


/fɔ:'boudə/

danh từ
điềm, triệu
(từ hiếm,nghĩa hiếm) người đoán trước, người tiên tri


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.