Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
formidable
formidable
['fɔ:midəbl]
tính từ
dữ dội, ghê gớm, kinh khủng
a formidable appearance
diện mạo ghê gớm


/'fɔ:midəbl/

tính từ
dữ dội, ghê gớm, kinh khủng
a formidable appearance diện mạo ghê gớm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "formidable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.