Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frequently
phó từ
thường xuyênfrequently
['fri:kwəntli]
phó từ
thường xuyên
He smokes frequently in the computer room
Anh ta thường xuyên hút thuốc trong phòng máy điện toánGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.