Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galore
galore
[gə'lɔ:]
phó từ
rất nhiều, dồi dào
a meat with meat and beer galore
bữa cơm có rất nhiều thịt và rượu bia
danh từ
sự phong phú, sự dồi dào


/gə'lɔ:/

phó từ
rất nhiều, dồi dào
a meat with meat and beer galore bữa cơm có rất nhiều thịt và rượu bia

danh từ
sự phong phú, sự dồi dào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "galore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.