Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galosh
galosh
[gə'lɔ∫]
Cách viết khác:
golosh
[gə'lɔ∫]
danh từ
giày cao su (để đi mưa, đi tuyết, (thường) đi ra ngoài giày khác)


/gə'lɔʃ/ (golosh) /gə'lɔʃ/

danh từ
giày cao su (để đi mưa, đi tuyết, thường đi ra ngoài giày khác)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "galosh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.