Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaucherie
danh từ
sự vụng về, cách xử sự vụng vềgaucherie
['gou∫əri]
Cách viết khác:
gaucheness
['gou∫nis]
như gauchenessGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.