Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gazump
nội động từ
nói giá cao hơn, đẩy giá lêngazump
[gə'zʌmp]
nội động từ
nói giá cao hơn, đẩy giá lênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.