Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get at/get to/strike at the root(s) of something
get+at/get+to/strike+at+the+root(s)+of+something
thành ngữ root
get at/get to/strike at the root(s) of something
triệt (cái gì) tận gốcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.